Konsumentprisindex och garantipension

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Högsta domstolen höjer snatterigräns. Beloppet höjs för att följa konsumentprisindex. Nu undrar jag om garantipensionen följer samma index. Tack för svar.
Svar: 

Svaret på din fråga är ja, garantipensionen följer konsumentprisindex. På pensionsmyndigheten.se kan du läsa följande: 

"Garantipensionen är å andra sidan ett grundskydd som ges till individer med låg pensionsbehållning vid pensioneringstillfället, för att lyfta den sammanlagda pensionen till en nivå som årligen räknas om med förändringen av konsumentprisindex (KPI)."

Källa: Pensionsmyndigheten

20 december 2019 - 10:37

Kategorier