Konsument i näringskedjan

Besvarad av Daniel Hallberg
Fråga: 
Vad gör en konsument i näringskedjan och vad är en konsument?
Svar: 

Hej!

I näringskedjan är konsumenter alla växt- och köttätande djur, däribland människan. I näringskedjan ingår även producenter och nedbrytare.

Du kan läsa mer om konsumenter och deras roll i näringskedjan om du går in på följande länkar:

Nationalencyklopedin: Konsument
Nationalencyklopedin: Näringskedja
Lunds universitet - Fråga en biolog: Vad är en näringskedja?

12 februari 2020 - 21:51