Konsthistoria

Besvarad av My Sörensson
Fråga: 
vad finns det för kännetecken för kubism, popkonst och surrealism,
Svar: 

Kubismen är en abstrakt konststil som bland annat kännetecknas av ett avsteg från centralperspektivet. Detta innebar att de kubistiska målningarna inte erbjuder betraktaren en naturlig punkt att vila ögonen på - utan flera. Kubistiska konstnärer avbildade något ur flera vinklar på samma gång och ibland kan dessa vara så sönderdelade i geometriska former att motivet är svårt att urskilja. Exempel på kända konstnärer är Pablo Picasso, Paul Cézanne och Juan Gris.

Utmärkande för popkonsten är att konstnärerna fokuserade på masskultur, med målet att skapa konst som alla kunde förstå. Popkonstnärerna ville utmana den traditionella uppfattningen om finkultur och hämtade inspiration ifrån bland annat reklam, veckotidningar, tv och annat vardagligt. Exempel på kända popkonstnärer är Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Richard Hamilton.

Surrealismen fokuserade på människans undermedvetna. De surrealistiska konstnärerna ville utmana förnuft och moral genom drömlika motiv som strider mot föreställningarna vi har om verkligheten. Till exempel kunde de föra samman objekt på oväntade sätt eller i oväntade miljöer. Surrealisterna inspirerades av psykoanalys och marxism. Exempel på kända konstnärer är Salvador Dalí, Marcel Duchamp och Man Ray.

För mer information kan du själv söka på respektive konstinriktning här:
http://wikipedia.se/
http://www.konstlistan.se/

5 april 2019 - 9:38