Konstens roll

Besvarad av Helena Löfving
Fråga: 
Vilken är konstens roll i ett samhälle? Finns det fler roller konsten i vid bemärkelse kan spela? Hur ser propagandakonst ut? Kan man säga att någon samhällskritisk konst i Sverige finns idag?
Svar: 

Det verkar som om du har en skoluppgift och det var omfattande frågor. Hur man ser på konstens roll i samhället beror på vad man själv har för inställning till konst så det bästa är nog om du läser på lite och själv bildar dig en uppfattning.
På biblioteket finns flera konstböcker med propagandakonst som ju är stort i länder som Kina och Nordkorea men som också spelade en stor roll i Sovjetunionen.
Några boktips:
Grafik in der DDR av Hütt, Wolfgang
Chinese propaganda posters av Anchee Min
North Korean posters av David Hether

Det finns alltid samhällskritisk konst. På biblioteket kan du söka i databaser med artiklar och bilda dig en uppfattning om debatten om dagens samhällskritiska konst.

 

 

5 maj 2017 - 16:15