Konst och makt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
vilka är de tidigaste tecknen på kopplingar mellan konst och makt?
Svar: 

Människor har alltid, även i förhistorisk tid, ägnat sig åt konstnärliga uttryck. För att vi ska kunna säga att det finns en koppling mellan det konstnärliga uttrycket och en definierad makt måste det dels finnas en tillräckligt avancerad samhällsstruktur som ger upphov till skilda maktförhållanden och dels någon form av skriftliga källor som ger oss möjlighet att tolka företeelserna. Därför är det inte förrän vid flodkulturernas uppkomst som vi kan säga att det finns en koppling, då vi t ex har hittat kungaporträtt och utsmyckningar i tempel och liknande, som troligen hade en förstärkande effekt av upplevelsen av makt. 

Läs vidare här
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/de-mes...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstens_historia#F.C3.B6rhistorisk_tid
http://www.konstigt.n.nu/konst-genom-tiderna

1 februari 2016 - 18:43