Könsroller

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej jag undrar varför könsrollerna i samhället borde stoppas
Svar: 

Oj! Detta är en stor och viktig fråga som jag inte kan svara på i sin helhet. Det finns dock jättemycket bra material att läsa och se på webben som förklarar detta.

Om vi börjar med att definiera vad könsroll betyder. På NE.se kan du läsa i inledningen:
könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. 

Det innebär att det inte är något som du fötts med utan du lär dig vad som förväntas av dig om du är tjej eller vad som förväntas av dig som kille och detta är absolut inte jämställt. Jag tycker att du ska läsa på följande sidor för att skaffa dig en uppfattning om vad könsroller är och varför det är problematiskt:
Sexualitet, könsroller och jämställdhet - SO-rummet
Könsroller - UR Skola
könsroll - NE.se (om din skola har prenumeration på NE.se rekommenderar jag dig till att läsa den långa artikeln)
Så fostras barn in i traditionella könsroller redan i tio års ålder - SVT

14 november 2019 - 7:51