Konsekvenserna av ett virus som Zika vilket har två smittvägar.