Konfucianismen heliga platser

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Konfucianismen heliga platser religion
Svar: 

Qufu är den plats där Konfucius enligt legenden skall ha fötts.
Inom två år efter Konfucius död helgades hans hus i Qufu som tempel av prinsen av Lu. 205 f.Kr. blev Gao av Handynastin den förste kejsaren att offra till Konfucius i Qufu. Därmed inledde han en tradition för många sentida kejsare och tjänstemän. Senare brukade kejsare besöka Qufu efter sin tronbestigning eller vid viktiga tillfällen, som till exempel ett framgångsrikt krig. Konfucius ursprungliga trerumshus flyttades från tempelkomplexet under en ombyggnad 611 e.Kr.

Dachenghallen var den viktigaste platsen för offrandet till Konfucius minne. Varje år hålls i Qufu och vid många andra Konfuciustempel en ceremoni den 28 september till minne av Konfucius födelsedag 

Konfucius gravplats ligger norr om staden Qufu.  Det ursprungliga gravmonumentet som restes här till Konfucius minne på floden Sishuis strand hade formen av en yxa. Dessutom fanns en tegelveranda för offranden. Den nuvarande graven är en kulle.
De historiska fynden från Qufu led stor skada under Kulturrevolutionen då omkring 200 bland personal och studenter från Pekings lärarhögskola (Beijing Normal University) kom till Qufu och förstörde mer än 6.000 föremål i november 1966
Källa. Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Qufu

https://www.nytid.fi/2006/12/konfucius-gor-comeback/

1 juni 2020 - 10:03

Kategorier