Kommatecken efter Hej?

Fråga: 
Hej, Bibblan Svarar. Som ovan har jag skrivit "Hej" och mottagarens namn ända sedan jag läste svenska på universitetet. Är det fel? Lärde man ut det här sättet att skriva på universitetet för 20 år sedan eller är det en efterkonstruktion av mig?
Svar: 

Hej!

Så här skriver Siv Strömquist, som vid författandet av texten var docent vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, i en artikel i Svenska Dagbladet:
"Hej Anna är det vanligaste skrivsättet. De som tycker att det ska vara ett kommatecken i den här frasen tänker förmodligen på att hej är en interjektion (ett utropsord) och efter sådana brukar vi ju sätta ut ett kommatecken. Vi skriver till exempel Hej, var har du varit eller Hej, så kul att du kunde komma. Man kan också tänka sig varianten Hej, Anna, var har du varit?

Men när ordet hej kombineras med ett egennamn i en hälsningsfras blir situationen en annan. Kommatecken indikerar ju paus, och någon sådan vill man inte ha i en fras som Hej Anna! Frasen utgör en innehållslig enhet."

Läs hela texten här: http://www.svd.se/hej-eller-hejda-kommatecken/av/siv-stromquist

Författaren fick många kommentarer på detta att hon skrev en till text om ämnet som också kan vara av intresse:
http://www.svd.se/utropstecken-en-svensk-favorit/av/siv-stromquist

10 januari 2017 - 23:18

Kategorier