"komma ihåg" eller "minnas".

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan "att komma ihåg" och "att minnas"?
Svar: 

Rent spontant tänker jag att "komma ihåg" är en snabbt uppdykande tanke om något, medan när man minns är det en mer komplex förflyttning i minnet till någon annan tid eller situation. Och faktiskt tycker jag får jag lite stöd i detta av Svenska Akademins ordbok när jag läser på "minnas" "håg" och "ihågkomma". Men det kan inte vara någon stor skillnad, det ena ordet förklaras med det andra och det kanske bara är mitt öga som söker sig till de lösningarna. Dock är det ju så att det nästan aldrig finns två ord som betyder exakt samma sak, det finns alltid en liten skillnad. Kanske finns den bara rent ljudmässigt, den ser annorlunda ut för ögat eller så kan det ena ge associationer till andra sammanhang än det andra. Språkhistoriskt finns det naturligtvis också skillnad på orden. 

7 augusti 2017 - 23:54

Kategorier