Koloniseringen av Afrika och utbildning

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Hur påverkade kolonialismen i Afrika utbilningen för lokalbefolkningen? Finns det några negativa aspekter med att de grundade ett utbildningsväsende?
Svar: 

Jag kommer inte att kunna ge dig kort och koncis information på din fråga, tyvärr.
Min första spontana tanke var: "Självklart". Om afrikaner själva hade byggt upp sitt utbildningsväsen utifrån sin kultur vad det innebär med sedvänjor, språk och religion hade det sett helt annorlunda ut. Europeerna pådyvlade länderna i Afrika sina respektive kulturer och språk.  Ett stöd för min tanke finns i boken "Afrika - framtidens kontinent" av Richard Dowden . På sidan 54 skriver han :
[ ..."Europeerna segrade i kristendomens, civilisationens och handelns namn.Var det möjligt att införa kristendomen - som i dag är starkare i Afrika än i nästan hela resten av världen - utan att utrota de gamla samhällenas trosuppfattningar och kultur? Kunde europeerna ha haft med sig "civilisationen"  - en europeisk lagstiftning, utbildning och sjukvård - utan att sociala och politiska strukturer bröts ned?..] [...Natruligtvis hade det varit teoretiskt möjligt. I praktiken påtvingade dessa européer afrikanerna sina handels-, tros, och härskarsystem med förödande våld, i tron att de var överlägsna varelser"] 

Om du nu menar själva grundandet at utbildningsväsendet så kanske det hade mindre negativ inverkan - snarare handlar det kanske om hur det tog sig uttryck, som Dowden skriver här ovan. 

Det framgår i ditt mejl att du studerar på gymnasienivå. Jag antar därför att det i din uppgift ligger att reflektera och argumentera med stöd i fakta. Här nedan får du ett fåtal länkar som beskriver mer allmänt. 

I wikipedia kan du läsa allmänt om konsekvenserna av kolonialismen.
Kort om juridiska institutioner påverkan får du på denna sida
I Populärhistoria kan du läsa om kolonialismens påverkan på det kollektiva självförtroendet - som i sin tur hänger ihop med utbildning och rätten till sin egen kultur.

Jag hittar inte länkar som kommer att ge dig ett lätt svar på din specifika fråga. Utifrån din tid och beroende av uppgiftens art blir mitt tips förutom dessa länkar att i så fall låna och läsa delar av ovan nämnda bok: Afrika av Richard Dowden. Den är på svenska .

Ytterligare tips på läsning (engelska) finns på BBC -s sida: The story of Africa
Kanske hittar du själv annan information där som du kan ha glädje av i ditt arbete. 

Ett sista lästips vill jag gärna ge dig - OM du är genuint intresserad av Afrikas historia och framtid: Det nya Afrika av Erica Bjerström. Africa är under förändring och det är en kontinent - ett land är inte ett annat land likt, ävern om likheterna kan vara många.

Lycka till! 

 

3 juni 2019 - 11:20