Kolhydrater, proteiner och fetter

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Varför behöver vi kolhydrater.
Svar: 

Kolhydrater behöver kroppen eftersom de ger energi. DNA är också uppbyggt av kolhydrater.
Läs mer om kolhydrater som näringsämne hos Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhy...  och i Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kolhydrater

Proteiner är det som våra celler byggs av, vi behöver proteiner för att hålla muskler och organ i gott skick
Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein  och här http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/proteiner

Fetter är också ett näringsämne som ger oss de viktiga fettsyrorna som hjälper kroppens organ, t ex hjärnan.

Läs mer här: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fetter  och här https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett

13 september 2017 - 8:41