Kolets kretslopp samt förbränning av olika bränslen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! jag skulle vilja ha en enkel och beskrivande förklaring över kolets kretslopp samt hur atmosfärens sammansättning påverkas av förbränning av olika bränslen!
Svar: 

Frågan om kolets kretslopp har tidigare behandlats i Bibblan svarar och det svaret hittar du här:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-kan-en-bra-forklaring-av-k

När det gäller förbränning av olika bränslen bör följande texter kunna ge vägledning:

Fossila bränslen
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/
Fossila energikällor (Se speciellt länkarna vidare i vänstermenyn)
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fossil-energi/
Bränslen
http://www.energihandbok.se/branslen/
Förbränning
http://www.energihandbok.se/forbranning/

14 november 2016 - 12:21