Klassifikation av böcker

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, Jag har med skräckblandad förtjusning kommit över ett gammalt bibliotek på en skola. Mycket ska ges bort eller slängas, men en hel del ska sparas. Även om jag är bibliotekarie i själ och hjärta så har jag inte den utbildning som krävs och ett oändligt antal frågor flyter upp, tex: Ska biografier och memoarer ställas tillsammans? Ska biografier sorteras på författaren eller den det handlar om..? Finns det någonstans som jag fortsättningsvis kan hitta svar på denna typ av frågor utan att behöva störa er? Tack för den hjälp jag kan få!
Svar: 

Klassifikation, det ljuvliga men ack så komplicerade ämne. En komplikation som kan uppstå är i valet av klassifikationssystem, varje system har sina för- och nackdelar, sina egna egenheter. Sverige använde länge ett system som heter SAB (Sveriges allmänna biblioteksförening) men alltfler bibliotek övergår nu till DDK (Dewey decimalklassifikation). KB (kungliga biblioteket) ansvarar för SAB sedan 2014. KB använder sedan 2011 Dewey decimalklassifikation och har även ansvar för den svenska översättningen av Dewey. SAB-systemet kommer inte utvecklas vidare. Det är flera stora skillnader mellan SAB och DDK. SAB har sin bas i alfabetet, medan DDK är baserat på siffror. En konsekvens av detta är inom SAB finns fler huvudgrupper än i DDK. En annan skillnad är att inom SAB har biografier en egen kategori, medan i DDK är det inte så.

Som svar på dina frågor:
Ska biografier och memoarer ställas tillsammans?
Ja, biografier och memoarer är det samma, men oavsett klassifikationssystem, har exempelvis konstnärsbiografier en klassifikation, medan författarditos har en annan.

Ska biografier sorteras på författaren eller den det handlar om..?
Biografier sorteras på den som boken/mediet handlar om. 

Du hittar den mesta informationen via Kungliga bibliotekets hemsida:
Om SAB
Om DDK

Två tips.  Alla kommuner har någon form av central styrning över skolbiblioteken, kontakta din närmsta skolbibliotekarie för att ta reda på vilka resurser du har till ditt förfogande. Tips nummer två är att du gör åtminstone ett studiebesök på ett större bibliotek och pratar med en bibliotekarie. Jag tänker att då får du olika perspektiv. Lycka till!

12 februari 2019 - 10:16

Kategorier