Klassamhället under 1800-talet

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur såg klassamhället ut på 1800-talet i Sverige?
Svar: 

Det är en alldeles för stor fråga för att vi ska kunna svara på den. Det finns dock alldeles fantastiska internetsidor som ägnar sig att förklara historiens företeelser som till exempel SO-rummet, även UR-skola har en serie som heter Om Max 1800-tal, som handlar om hur samhället förändras under 1800-talet. Jag vill också nämna en undervisningsblogg som beskriver det svenska 1800-talet. En viktig händelse som hände runt om i världen under 1800-talet är den industriella revolutionen, något som kom  att förändra människans levnadsvillkor grundligt, där arbetarklassen växte fram och människor lämnade landsbygden för att bosätta sig i städerna och jobba i fabrikerna.
Livet på landet och i staden 1776-1914 - SO-rummet
På SO-rummet har de bland annat en huvudrubrik Det långa 1800-talets huvudlinjer där du kan följa olika trådar som kom att påverka samhället och dess klassindelning, och här finns även specifikt om Sverige under 1800-talet.  
Lycka till!

21 november 2019 - 8:45

Kategorier