Kierkegaard och upphovsrätt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Finns det copyright på Kierkegaard dikter? På svenska översättningar? Jag söker Til eftertanke, men hittar den inte på danska och hittar inga namn på översättare på svenska.
Svar: 

I Sverige (och i Danmark) gäller upphovsrätten till ett verk till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled. Källa: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Det innebär i så fall att Kierkegaards verk inte längre är skyddade av upphovsrätt i Danmark. Dock är ev översättningar av hans texter skyddade enligt ovan. Läs mer hr i Lawlines svar om just upphovsrätt till översättningar, http://lawline.se/answers/1043
De senaste utgåvorna av Kierkegaard på svenska är utgivna av Nimrod förlag AB och av Artos&Norma, http://www.artos.se/. Kontakta förlagen och hör hur det ser ut med översättningar och upphovsrätt där.

6 november 2017 - 11:38