Kattungar

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
hur länge föds katt ungar
Svar: 

Hej, här kommer lite information om katter och kattungar. 
På ArkenZoo säger en veterinär att det tar 63-67 dagar (ca 9 veckor) innan katthonor föder sina ungar och katten blir tjock om magen från fjärde veckan.
Nationalencyklopedin (NE) skriver att katthonorna kan få upp till fem ungar och ibland fler. 
 

29 november 2017 - 10:14