Katter på privatpersons tomt

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Är det lagligt för staten att använda käpp med snara för att jaga privatägda katter på privatpersoners tomter?
21 september 2016 - 12:39