Katolsk bön översatt till svenska?

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Finns denna katolska bön översatt till svenska? May I, then, be confident that in the trials and crosses of my life that You, O Lord, will be my constant companion. Whenever I cannot stand, You will carry me lovingly in Your arms. May I have no fear of what may happen tomorrow. For the same Eternal Father Who cares for me today will take care of me tomorrow and everyday of my life. You, O Lord, will either shield me from suffering or give me strength to bear it patiently. May I be at peace, then and put aside all useless thoughts, anxieties, and worries.
Svar: 

Efter att ha sökt en hel del, bl a på sidan http://www.kln.se/wp-content/uploads/2013/09/Oremus-2008-del-04.pdf (katolska förböner) och inte hittat den är jag böjd att säga att den troligen inte finns översatt till svenska. Där bönen finns på engelska kallas den "bön för orolig patient".

11 juli 2017 - 22:03

Kategorier