Karolinska

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Varför heter Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet just Karolinska. Har letat men inte hittat någon förklaring. Tacksam för er hjälp!
Svar: 

1810 Karolinska Institutet grundas av Kung Karl XIII den 13 december 1810, som ett "Institut för danande av skickelige fältläkare". Anledningen är att en tredjedel av de sårade från Sveriges krig mot Ryssland dör på fältlasaretten. Fältskärernas medicinska kunskaper är uppenbart inte tillräckliga. Sverige behöver utbilda kirurger och göra landet bättre rustat i händelse av ytterligare krig. Men du har rätt i att det är svårt att hitta en förklaringen till namnet. Jag gör en rimlig slutledning genom att hänvisa till Karl XI och Karl XII trupper som kallades karoliner (Kung Karl kallades på latin för Carolus. Adjektiv på Carolus är Carolinus. Karolin är en försvenskning av detta latinska ord. De karolinska trupperna betyder alltså de "karlska" trupperna, dvs kung Karls trupper). Vilket gör att Karolinska institutet är Karls institut. Karolinska sjukhuset i Huddinge invigdes 1940 och var rikssjukhus till 1982 då staten överlät sjukhuset till Stockholm läns landsting.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karolinska_Institutets_historia
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karolinska-institutet
https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2016/10/skylt/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XIII
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karolinska-sjukhuset
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karolinska_universitetssjukhuset#Karolinsk...(i_Solna)

10 augusti 2018 - 19:41

Kategorier