kärnkraftverk utan strålning

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
kärnkraftverk som inte avger strålning?
Svar: 

Kärnkraftverk drivs av uran och en process som kallas fission. Istället för att förbränning av fossila bränslen som andra växter gör, använder ett kärnkraftverk klyvningsprocessen att dela uran atomer för att skapa en kraftfull värmeenergi som kokar vatten. Vattnet förvandlas till hög press ånga som snurrar en turbin som driver en generator för att skapa elektricitet.

En nackdel med att skapa energi på detta sätt är att vattnet blir radioaktiva grund klyvningsprocessen och att strålning kan vara mycket farligt för levande varelser. Det radioaktiva materialet tar tusentals år för att förlora sin strålning, så lagring och exponering av detta material kan vara farliga.
http://www.give2all.org/12/2012/04/nackdelar-med-kUrnkraft.html

Ett kärnkraftverk släpper inte ut växthusgaser eller andra föroreningar i miljön. Vid några kärnkraftverk har det dock inträffat allvarliga olyckor där radioaktiv strålning läckt ut. Man använder uran som bränsle, och på de platser där man bryter uran påverkas miljön eftersom uran är ett radioaktivt ämne. Ett annat stort problem är hur man ska ta hand om och förvara det radioaktiva avfall som blir kvar när kärnbränslet är förbrukat.
Nationalencyklopedin, kärnenergi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kärnenergi (hämtad 2017-11-07)
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraft

Så lite beroende på vad ni menar går det inte att göra kärnkraftverk som är strålningfria. Det är därför det förespråkas andra alternativ som vind- eller vattenkraftverk.
 

7 november 2017 - 13:59