Karaktärer och miljö i High Fidelity?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur Identifieras berättaren. Hur han karakteriserar han sig själv? Hur är han karaktariserad av andra karaktärer eller tecken? Vad är miljön (tidsmässiga eller fysiska)? Hur är det används för att betona handlingen eller någon annan aspekt av historien (tonen, karakterisering, etc) i '' High fidelity'' https://books.google.se/books?id=R_Ptl8lDQ6gC&pg=PT36&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
Svar: 

Här får du först två länkar till texter, som beskriver vad man ska tänka på när man gör textanalyser och därefter några länkar till analyser och recensioner av High Fidelity:

Exempel på textanalys
http://svenska123.se/index.php?option=com_content&view=article&id=123:exempel-pa-textanalys&catid=42:att-laesa-skoenlitteratur&Itemid=137
Litteraturanalys
http://larare.at/svenska/moment/litteraturanalys/litteraturanalys_fakta.html

Why High Fidelity is still just as important 20 years on
http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/11535277/Why-High-Fidelity-is-still-just-as-important-20-years-on.html
High Fidelity by Nick Hornby
https://www.theguardian.com/books/1995/mar/28/fiction.reviews
High Fidelity summary & study guide
http://www.bookrags.com/studyguide-high-fidelity/#gsc.tab=0
High Fidelity Analysis
https://www.enotes.com/topics/high-fidelity/in-depth

27 november 2016 - 12:43