Kändisar med dysfasi

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Var kan jag möjligtvis hitta information om världens mest kända dysfatiker? Google gav inga träffar med sökorden " famous dysphatic people".
Svar: 

Jag misstänker att de som har dysfasi klumpas ihop med hela gruppen som har någon form av afasi. Som det står på NE.se "afasiʹ (grekiska aphasiʹa ’mållöshet’, av nekande a och phaʹsis ’tal’), benämning på störningar i hjärnans symbolfunktioner, främst språket. När störningen är begränsad används termen dysfasi." Eller på 1177 Vårdguiden "Afasi är en funktionsnedsättning som innebär att du har språkliga svårigheter efter en hjärnskada. Du kan till exempel få svårt att prata, skriva, hitta ord och förstå talat och skrivet språk. Ibland används ordet dysfasi i stället, men det innebär samma sak."
Afasi - Artikel på NE.se
Afasi - Artikel på 1177 Vårdguiden

Så på the National Aphasia Associations hemsida finns det en lista med människor med någon form av afasi:
Celebrities with Aphasia

Kanske även svenska afasiförbundet kan hjälpa till

28 januari 2019 - 12:58

Kategorier