Kan samtalets innehåll kan vara offentligt enligt offentlighetsprincipen?

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
Händelsen med ASAP- Rocky denna sommar i Sverige. President Trump blev så orolig att han till och med ringde upp statsminister Löven. Kan samtalets innehåll kan vara offentligt enligt offentlighetsprincipen?
Svar: 

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. En handling utgör någon typ av bärare av fysisk information. Ett telefonsamtal är till exempel ingen handling, men om telefonsamtalet spelas in eller nedtecknas utgör det en handling.
Läs mer: https://www.regeringen.se/regeringskansliet/ta-del-av-allman-handling/
https://lawline.se/answers/ratten-att-ta-del-av-handling

5 oktober 2019 - 13:19