Diktanalys

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Kan ni hjälpa mig analysera Omöjligt" av Sonja Åkesson
Svar: 

Du kan läsa om dikten Omöjligt i boken:
Lilja, Eva, Den dubbla tungan : : en studie i Sonja Åkessons poesi  (sid. 216)

Det finns flera böcker där du kan få hjälp att skriva en diktanalys, t. ex:
Elleström, Lars, Lyrikanalys : en introduktion.
I den boken analyseras en annan av Sonja Åkessons dikter, Äktenskapsfrågan.

Det finns också sidor på internet som du kan använda får att få hjälp att göra en diktanalys. Här är ett förslag:
http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_04b.htm

 

5 maj 2015 - 10:59