Kan något accelerera i vakuum?

Besvarad av Tobias Carlsson
Fråga: 
Kan något accelerera i vakuum?
Svar: 

Enligt Einsteins relativitetsteori är acceleration samma som gravitation. Huruvida något kan accelerera i vakuum bestäms alltså av i vilken miljö objektet "något" befinner sig, t.ex. nära en himlakropp. I vakuum faller dock allt lika snabbt, t.ex. en fjäder och en hammare (Scott och Irwins test på månen). Fjädern och hammaren sätts i hastighet och därmed accelererar fjädern och hammaren.

Om detta något är ljus har det, enligt Eistein, en konstant hastighet i vakuum.

För att förstå acceleration kan man även titta på Newtons andra lag.
F=m*a
Kraft = massa * acceleration

En raket i rymden, där det råder näst intill fullständigt vakuum, färdas med den så kallade raketprincipen - bränsle förbränns och skapar gaser bakom raketen som driver den framåt. När raketen ökar hastighet, då mer bränsle förbränns, accelererar raketen. Vid konstant hastighet är accelerationen noll.

Svaret på din fråga är: Ja, acceleration är möjlig i vakuum.

Läs mer om fysik: http://www.fysik.org/website/fragelada/index.asp
Läs mer om relativitetsteorin: Nationalencyklopedin > relativitetsteorin (http://www.ne.se/enkel/relativitetsteorin)
Läs mer om Newtons lagar: Nationalencyklopedin > Newtons lagar (http://www.ne.se/lang/newtons-lagar?i_h_word=newtons%20lag)

Mvh
Tobias Carlsson
Bibliotekarie
Gislaveds Bibliotek

4 januari 2012 - 22:09