Kan måsar bränna sig på maneter?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Vi är en förskoleklass som undrar om måsar kan bränna sig på brännmaneter.
Svar: 

Hej!
Det var svårt att hitta exakt svar på denna fråga. Det verkar dock som att fåglar är försiktiga när det gäller att närma sig brännmaneter. Forskning visar att en fågelart brukar jaga småfisk som gömmer sig under brännmaneter, men aktar sig då för att vara mitt under tentaklerna och istället jagar fisk som befinner sig i utkanten av maneten. Detta tyder antagligen på att de farliga nässelcellerna (om maneterna skjuter in i sina bytesdjur) är något som fåglarna lärt sig att undvika. Källa: https://www.earthtouchnews.com/natural-world/predator-vs-prey/diving-dan... Det som utlöser dessa celler är inte, som en kanske tror, genom beröring utan istället genom att maneten registrerar kemikalier som finns på t.ex. en människas hud. Genom att klä sig med någon typ av textilier kan en människa skydda sig. Huruvida fåglars fjädrar kan vara ett liknande skydd är svårt att svara på. Kanske bör skyddet helst bestå av oorganisk material. Källa https://en.wikipedia.org/wiki/Box_jellyfish

13 september 2019 - 12:18