Kan marknadsekonomi förenas med hållbarhet?

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Kan marknadsekonomi förenas med hållbarhet?
Svar: 

En marknadsekonomi som inte är kontrollerad går inte alltid såväl ihop med hållbarhet. 
I en publikation från Konkurrensverket (2016) står det att: 
"Eftersom utgångspunkten för marknadsaktörernas beslut på den fria marknaden är
en vinst- och nyttomaximering, leder fria resurser till en olycklig överkonsumtion
eftersom kostnader inte begränsar nyttjandet."

[...]

"För företagens del finns helt enkelt ingen vinning i att bevara miljöresurser eller kollektiva nyttigheter de inte äger eller
betalar för."
För att kunna göra en marknadsekonomi hållbar krävs miljöpolitiska styrmedel som kan vara administrativa (ex. lagstiftning) eller ekonomiska (ex. miljöförstörande produktion blir dyrare än miljövänlig dito). 

En annan aspekt av ekonomi och hållbarhet är cirkulär ekonomi som förordas framför den traditionella linjära ekonomin. Detta innebär i praktiken att istället för att ta resurser, skapa varor som nyttjas och därefter kasseras, inspireras man av naturens kretslopp och återanvända resurserna flera gånger. 

Länkar: 
Rapport om konkurrens och miljö (2016)
Wikipedia om Cirkulär ekonomi
 

23 januari 2020 - 12:40