Kan maneter dö av syrebrist?

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Kan maneter dö av syrebrist?
Svar: 

Svaret på din fråga är: ja.

Alla djur, även maneter, behöver syre för att överleva. Maneten har inget andningsorgan utan tar upp syret direkt i cellerna. Om syret försvinner från vattnet klarar sig antagligen maneten lite längre än mer avancerade djur som fiskar och kräftdjur. 

Läs mer om maneter och syreförhållandena i haven här: 
http://www.faltbiologerna.se/faltbiologen/havets-aliens http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/syreforhallanden-i-havet-1... http://www.havsmiljoinstitutet.se/hav-och-samhalle/syrebrist

26 augusti 2015 - 15:17