Medlem i två samfund samtidigt?

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Kan man vara medlem i två samfund samtidigt? I mitt fall gäller det som civilmedlem i Frälsningsarmén och medlem i Svenska Kyrkan. Jag har fått olika svar från olika håll men skulle gärna vilja veta om det går. Tack på förhand!
Svar: 

I Sverige råder det föreningsfrihet och på Frälsningarméns hemsida står det inget om att man inte samtidigt får vara med i något annat samfund. På samfundets hemsidan i Finspång, http://www.fralsningsarmen.se/Finspang/Finspang/Medlemskap/, sida står det följande under rubriken Medlemskap.
"Ja, man kan vara med samtidigt i Frälsningsarmén och Svenska kyrkan. Många av Frälsningsarméns medlemmar tillhör fortfarande Svenska kyrkan och ger därmed sin kyrkoavgift dit, bland annat för att man vill gifta sig och begravas i Svenska kyrkans regi."

21 mars 2015 - 16:29

Kategorier