Kan man tro på både vetenskapen och Bibelns skapelseberättelse?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Kan man tro på både vetenskapen och bibelns skapelseberättelse?
Svar: 

Ja, många människor tycker att det går utmärkt att tro på både naturvetenskapen och Bibelns skapelseberättelse. Om du tolkar Bibeln bokstavligt (ordagrant) så går det inte ihop, t.ex. eftersom det i Bibelns skapelseberättelse står att världen skapades på sju dagar (eller egentligen på sex dagar, på den sjunde vilade Gud). Vetenskapen däremot bedömer att det har gått ungefär 13,8 miljarder år sedan universums utveckling tog sin början (se t.ex. Wikipedia) - en otroligt stor skillnad alltså! Dessutom finns det faktiskt två olika skapelseberättelser i Bibeln, som skiljer sig åt inbördes angående hur människan blev till.

Om du i stället läser Bibelns skapelseberättelser på ett mer bildligt sätt, upptäcker du att det fungerar. Bibelns skapelseberättelse(r) vill svara på frågor som "Vem?" och "Varför?" medan vetenskapen vill besvara frågorna "Hur?" och "När?" I Bibelns texter får man höra att Gud skapade världen, att han inte ville att människan skulle vara ensam, att skapelsen är en gåva från Gud, att människorna skulle råda över djuren och så vidare. Du kan hitta de båda skapelseberättelserna i bibeln.se. De berör också förhållandet mellan Gud och människa. Detta kan vara viktigt för en människa även om han eller hon omfattar det naturvetenskapliga sättet att se på hur världen blev till. Som troende kanske man ser det som att Gud satte igång Big Bang, och att bara Gud vet vad som fanns innan Big Bang ...

Sedan är det i och för sig intressant att Gud i Bibeln sägs ha skapat varelserna i den ordning som även vetenskapen kommit fram till (havsdjur, landdjur, människa), trots att texterna i Första Moseboken i Bibeln skrevs ner för cirka tretusen år sedan. "Den första dagen" är kanske ett poetiskt uttryck för "först".

Jag skulle bedöma att de flesta kristna idag tror på såväl Bibeln som vetenskapen, men alltså ser dem som olika sätt att förklara olika delar av tillvaron. Inte heller vetenskapens teorier är ju absolut sanna. Ofta måste forskarna justera tidigare uppfattningar när de har fått reda på nya saker. En intressant detalj i sammanhanget är att en katolsk präst (Georges Lemaître), alltså en övertygad kristen, var en av dem som la grunden till den vetenskapliga teorin om Big Bang (Wikipedia). 

Du kan läsa mer om förhållandet mellan tro och vetenskap i SO-rummet (Religion och vetenskap).

29 januari 2017 - 10:45