Jämföra Sveriges rättssystem med USA?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Kan jämföra Sveriges rättssystem med USA, helst kort men ändå så man skulle kunna få ett A på det svaret!
Svar: 

För att få ett högt betyg gäller det nog att försöka leta fram de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan de olika rättssystemen. Här får du förslag på källor med relativt kortfattad information:

I Nationalencyklopedin kan du läsa både om Sveriges rättsväsen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/r%C3%A4ttsv%C3%A4sen
och om rättsväsendet i USA
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/usa/r%C3%A4ttsv%C3%A4sen

Mer om rättssystemets uppbyggnad i Sverige kan du läsa på EU-sidan:
http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_swe_sv.htm
samt i Wikipedia och i den här artikeln i SO-rummet.

Landguiden (databas som finns på de flesta bibliotek) har ganska mycket information om rättssystemet i USA
http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/USA/Politiskt-System
och om du behöver mer information om det amerikanska systemet så finns en hyfsat lättförståelig artikel på engelska i How Stuff Works:
http://people.howstuffworks.com/judicial-system.htm

Lycka till!

21 oktober 2015 - 21:35