grupprum

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Kan jag låna ett grupprum i morgon vid 10.30-11.30? Kostar det något? Vänligen Maria Persson
Svar: 

Fråga bibblan är en nationell frågetjänst som betjänas av bibliotekarier i hela Sverige. Det betyder att du måste vända dig till ditt hembibliotek i detta fall.

21 oktober 2014 - 17:06

Kategorier