Kan jag lämna mina böcker som jag har lånat i Helsingborg på Kristianstads högskolebibliotek?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Kan jag lämna mina böcker som jag har lånat i Helsingborg på Kristianstads högskolebibliotek?
Svar: 

Hej!
Du kan lämna dem på stadsbiblioteket i Kristianstad. Vi har transporter mellan kommunbiblioteken i regionen.

5 februari 2020 - 0:53

Kategorier