Kan en buddhist vara soldat?

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Kan man som buddhist vara soldat? Hur rättfärdigar man i så fall ett yrke där man förväntas döda?
Svar: 

Är det inte en fråga om i vilken grad man som buddhist låter sig styras av religionens bud? Det går ju oftast att kombinera argument från ett område till att passa in i något annat där delvis andra värderingar styr. Nedan finns länk till några artiklar som tar upp frågan.
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/buddhistethics/war.shtml
http://www.dagen.se/dokument/buddhismens-morka-baksida-1.98142
http://www.buddhisminfo.se/pdf/dietmar/Buddhismens_syn_pa_krig_och_vald.pdf
 

22 januari 2018 - 10:37