Exempel på Källkritik?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Kan du ge mig ett exempel för hur man skriver källkritik?
Svar: 

Hej!
Det finns många olika sätt att vara kritisk mot information, oberoende om den är i tryckt text eller i digital form på internet. Man kan t.ex. ta reda på vem/vilka som är ansvarig för information och vilket syfte personen/organisationen/företaget har med det som informeras. Skolverket har bra webbsidor om källkritik att utgå ifrån, med frågor du kan använda för att vara kritisk mot det du läser och ser:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan...
Där finns också en bra lathund (kort guide) som är bra att lära sig utantill: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan...

Stiftelsen för internetinfrastruktur har en mer omfattande guide för källkritik på internet: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

5 februari 2014 - 19:33