Vem kan bli riksdagsman?

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
kan du förklara mig kort om hur blir man riksdagensman? tack!
Svar: 

För att kunna bli riksdagsman - eller riksdagsledamot som det också heter - måste man själv ha rösträtt i riksdagsvalet. Man måste alltså vara svensk medborgare, fylla 18 år senast på valdagen och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Man måste dessutom vara nominerad av ett politiskt parti, eftersom rösterna i valet till en början fördelas mellan partierna.
Riksdagen har en mycket bra och informativ hemsida som du kan läsa vidare på. Adressen är www.riksdagen.se
Under rubriken "Så arbetar ledamöterna" kan du läsa mer.

2 oktober 2012 - 20:49