Kan diagonalen i en romb vara dubbelt så lång som en av sidorna?