Kan bollkänsla och musikalitet ha uppstått genom evolutionen

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Kan bollkänsla och musikalitet uppstått genom evolutionen? i så fall på vilket sätt då?
Svar: 

Enligt Darwins teori om evolutionen överlever de individer som är bäst anpassade till omgivningen och kan föra sin arvsmassa vidare. Läs mer om Darwin och evolutionen på Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Det går inte att veta säkert varför vissa egenskaper utvecklats och stannat kvar, men man kan ha teorier. Musikalitet kan t.ex ha haft betydelse för vår möjlighet att kommunicera. När det gäller bollkänsla kan det kanske ha handlat om kroppens förmåga att lära sig nödvändiga rörelser. 
I en artikel i tidningen Hela Hälsingland uttalar sig Eva Olandersson, intendent vid Musik- och teatermuseet om vad musikalitet kan ha haft för betydelse. 
Överläkaren Matz Larsson har beskrivit en hypotes som han berättar om på Region Örebro läns webbplats.

7 maj 2019 - 15:14