Kan alla ämnen vara i fast, flytande och gas?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Kan alla ämnen vara i fast, flytande och gas?
Svar: 

Så gott som alla ämnen kan existera i de olika formerna gas, flyttande eller fast, som kallas aggregationsform. När det det går från en form till en annan kallas det fasövergång. Du kan läsa mer om det här:
https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/f...

eller exempelvis här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fas%C3%B6verg%C3%A5ng

17 april 2018 - 13:25