Kambodjas naturtillgångar

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Vad har Kambodja för naturtillgångar?
Svar: 

Timmer är den största naturtillgången. I Landguiden, från Utrikespolitiska institutet, kan vi läsa mer:

”Timmer är Kambodjas viktigaste naturtillgång, men skogsnäringen har allvarliga problem. En stor del av avverkningen sker illegalt och skogarna skövlas oftast utan att nya träd planteras. Vinsterna från skövlingen går ner i fickorna på lokala och militära makthavare.
De enda mineraler som utvinns i någon större omfattning är fosfater, som används till konstgödsel, samt safirer och rubiner. Fyndigheter av järn, mangan och bauxit finns men utnyttjas just inte på grund av dåliga transportmöjligheter.
I Siamviken har såväl olja som naturgas påträffats och utländska bolag har fått rättigheter att utvinna fyndigheter. Någon produktion av betydelse har ännu inte inletts, bland annat på grund av en långdragen konflikt med Thailand om rättigheterna.
Den viktigaste energikällan är ved. All annan energi måste importeras. Olja står för merparten av elproduktionen. Majoriteten av befolkningen har inte tillgång till elektricitet och de system för eldistribution som finns är i behov av reparation. Elavbrott är vanliga. Samtidigt finns stora möjligheter till utbyggnad av vattenkraft i bifloder till Mekong.”
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Naturtillgangar-Energi

16 januari 2017 - 16:55