Källor om kapitalförsäkring för företag?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Vad finns det för litteratur och även källor på nätet som behandlar frågor om "Kapitalförsäkringar för företag"
Svar: 

Man får många träffar när man söker på "vad är Kapitalförsäkringar företag". Till exempel från Handelsbanken https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/pension-och-forsakring/kapitalfo... eller mera allmänt från Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalf%C3%B6rs%C3%A4kring Jag kan inte hitta att det finns litteratur bara om kapitalförsäkring. Men, det kanske finns mer information i en mer allmän hållen bok. Ditt lokala bibliotek kan säkert hjälpa dig att hitta mer information. 

9 december 2019 - 12:03

Kategorier