Källkritik

Besvarad av Daniel Hallberg
Fråga: 
Hur vet jag att en text är källkritik? Om jag ska utgå de fyra vanliga källkritierierna som är tendes, beroende, samtiskriteriet och äkhetskriteriet, hur ska jag tänka när jag läser en text och använda mig utav dem fyra? Tacksam för ett snabb svar! :)
Svar: 

Hej!

Precis som du skriver är det viktigt att utgå ifrån källkritikens fyra kriterier:

  • Äkthet
  • Tid
  • Beroende
  • Tendens

Du kan också fundera över följande saker:

  • Vem står bakom källan?
  • Varför är källan skapad?
  • Är det en primärkälla, sekundärkälla eller tredjepartskälla?

Under rubriken "Metodik" erbjuder Mikoteket en jättebra övning som lär dig att tänka mer källkritiskt:
Mikoteket: Digital källkritik

Du hittar annan bra information om hur du ska tänka källkritiskt på följande sidor:
Internetstiftelsen: Källkritik på nätet
Umeå universitet: Källkritik

12 februari 2020 - 21:24

Kategorier