Källhänvisning vid muntlig presentation?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Hej! Vid skrivning av uppsats genom att använda sig av externa källor krävs angivning av källor som fotnötter exempelvis, för att undvika plagiat. Men jag undrar: Om jag ska hålla en muntlig presentation där mina källor inte syns i pappersformat (för publiken då) måste jag göra på annat sätt där det istället syns för publiken, eller behövs det inte?
Svar: 

Hej!

När det gäller redovisning av källor vid muntliga presentationer kan det variera beroende på allt i från utbildning till examinator, kurs, utbildningsnivå eller skola. I slutändan är det personen som ska examinera uppgiften som bestämmer hur det ska göras, och den examinatorn baserar det beslutet på kursplanen och/eller direktiv från lärosätet. Ibland krävs en skriven lista på de källor som använts, ibland bör det nämnas muntligt när argument eller fakta tagen från en specifik källa ska användas och ibland behövs inte källor nämnas alls vid muntliga redovisningar då även en skriftlig uppgift är inkluderad i kursen. Det finns otaliga varianter.

Min rekommendation är att du kontaktar den person som ska bedöma redovisningen då den personen med säkerhet vet vad som gäller i det här fallet. Alternativt kolla i kursplanen om du har tillgång till den om det står något om redovisningsformen där. Det finns ingen etablerad "rätt metod" när det gäller redovisning av källor vid muntliga presentationer, utan det kan variera från lärosäte till lärosäte. Det är oftast bra att nämna var du fått din information eller dina argument ifrån, men sättet du redovisar det på är olika.

mvh
David

20 april 2017 - 17:33

Kategorier