Judendom och Jesus

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Vilken syn har judarna på jesus?
Svar: 

Jesus har ingen religiös roll inom judendomen i stort. Men många judar betraktar honom ändå som en historisk person.

​Samtidigt finns det judiska rörelser som tror att Jesus är den utlovade Messias. Detta kallas messiansk judendom. Judiska anhängare av sådana rörelser ser dem som en form av judendom, medan till exempel många judiska ledare ser messiansk judendom som en slags kristendom.

​Läs mer:

9 januari 2019 - 15:11

Kategorier