Judendom i Sverige

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilket år kom den första juden till Sverige?
Svar: 

I en artikel på SO-rummet kan du bland annat läsa:
Första gången ett judiskt namn förekommer i svenska handlingar är under 1500-talet. I en förteckning över Gustav Vasas läkare finns ett judiskt namn. Drottning Kristina hade under 1600-talet kontakt med många kända judar, som hon också inbjöd till Sverige för längre eller kortare tid.

Grundaren till den första judiska församlingen i Stockholm hette Aaron Isaac (se faktaruta längre ner) och han kom 1774 från Nordtyskland. Redan året därpå gav alltså Gustav III Aaron Isaac och hans familj rätt att bo i Stockholm och utöva sin religion.

Judarnas historia i Sverige
Författare: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judarnas-historia-i-sverige

Andra källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Judar_i_Sverige
Nationalencyklopedin, judar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/judar (hämtad 2018-10-01)

30 september 2018 - 13:06

Kategorier