Joseph Brodskys dikt "I sit by the window"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Finns Joseph Brodskys dikt "I sit by the window" översatt till svenska? Jag tror den heter "Я сижу у окна" på ryska, men är osäker på om den är skriven på ryska eller engelska från början. Om den inte finns på svenska, undrar jag om den finns översatt till något skandinaviskt språk. Dessutom skulle jag vilja veta när den gavs ut första gången!
Svar: 

Enligt informationen om Joseph Brodsky på Nobelprize.org, där det även finns en utförlig bibliografi, skrev han prosa på engelska och poesi på ryska. Dikten "I sit by the window" återfinns i samlingen A part of Speech (s.41) och där anges årtalet 1971 samt ”translated by Howard Moss”.

Betr. svensk översättning av dikten, så har jag gått igenom samlingarna Ett liv i spritt ljus : dikter 1962-1989, Historien, som nedan skall berättas och andra dikter samt Kommentarer från en ormbunke : dikter 1962-1994 utan att finna dikten. Det finns ytterligare en svensk samling som jag inte haft möjlighet att kolla, nämligen Oas i öknen, men den lär huvudsakligen innehålla Brodskys poesi från 1960-talet. 

I den danska bibliotekskatalogen finns en utgåva med Brodskys dikter, men den tycks inte innehålla den efterfrågade dikten. I Norsk bokfortegnelse finns inga böcker av Brodsky upptagna. 

11 april 2018 - 20:40