Jämföra religioner

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
Hur jämför man om hur religionen startade i judendomen, kristendomen och islam?
Svar: 

På t ex SO-rummet kan du läsa om olika världsreligioner. Där står bl a om religionernas uppkomst.
Här kan du läsa om judendomens historia.
Här kan du läsa om kristendomens historia.
Här och här kan du läsa om Islams historia.

7 februari 2018 - 19:14

Kategorier