Jaga skogsfågel?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
vad behöver man för licens för att jaga skogsfågel med hagelgevär
Svar: 

Enligt Svenska Jägareförbundet krävs en godkänd jägarexamen för att få licens för jaktvapen (licensansökan görs hos polisen). Har man blivit beviljad licens för jaktvapen så har man också möjlighet att jaga med sådant vapen. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär). En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov godkända så är man behörig att söka licens för och jaga med hagelvapen.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få ta en jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska förutsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert sätt för att få göra de praktiska delproven.

Läs mer om jakt och licenser på:
https://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen1/the-hunters-exam-hunt...
https://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/
https://jagareforbundet.se/jakt/fragor-och-svar/

5 december 2018 - 13:36