Jag undrar vad för typ av "vågor" San Andreasförkastningen sänder ut vid jordbävning?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hej! Jag undrar vad för typ av "vågor" San Andreasförkastningen sänder ut vid jordbävning?
Svar: 

Förkastningen är en tektonisk gräns mellan två plattor, där stillahavsplattan rör sig åt norr och den nordamerikanska plattan åt söder med en relativ hastighet av ca 5 cm/år. (Nationalencyklopedin)

Så här står det på SGU (Sveriges geologiska undersökningar). 
"Spänningar byggs upp längs plattgränserna på grund av rörelser i den underliggande manteln. När spänningen blir för stor utlöses den genom att det sker en hastig rörelse längs en svaghetszon. Rörelsen, dvs. jordbävningen, ger upphov till ljudvågor som fortplantas genom berggrunden.

Om jordbävningen sker under vatten kommer den energimängd som rörelsen utvecklar att, för vissa typer av jordbävningar, överföras till vattnet. Energimängden fortplantar sig genom vattenmassan via långa vågrörelser, vilka på djupt vatten endast framträder som svaga förhöjningar av vattenytan (vanligen under 1 meter). När vågrörelserna närmar sig land, där vattendjupet är lägre, kommer våghöjden att öka dramatiskt. Anledningen är att samma energimängd måste fortplantas i grundare vatten.

Läs mer på SGU:s hemsida
Det mest kända exemplet på en transform förkastning är Kaliforniens San Andreas-förkastning, som sträcker sig omkring 100 mil från södra Kalifornien till strax norr om storstaden San Francisco. Den parallella och skjutande rörelsen i förkastningens förgreningar orsakas av havsbottenplattan i Stilla havet, som rör sig åt nordväst under den nordamerikanska kontinentalplattan.höga vågorna kan bryta in över land och orsaka stor förödelse. Vågorna kallas flodvågor, jätteflodvågor eller tsunamier."

 

Från en artikel i National geographic

Du kan även hitta mer om jordbävningar på Naturhistoriska museets hemsida.

23 november 2019 - 12:05